אובדן כושר עבודה

זכויות המוסד לביטוח לאומי בתביעות אובדן כושר עבודה

המוסד לביטוח לאומי מעניק פיצוי כספי במצבים של אובדן כושר עבודה. ראשית, כל אזרחי ישראל מבוטחים על ידי המוסד לביטוח לאומי נגד מצבים מן הסוג הזה. שנית, עיקר הכיסוי ניתן על ידי מחלקת נכות כללית, מחלקת נפגעי עבודה ומחלקת נפגעי תאונות והוא דורש הגשת בקשה והמצאת מסמכים.

נכות כללית היא קצבה המוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאדם אשר בעקבות תאונה או מחלה נפגעה יכולת ההשתכרות שלו. זהו מצב שכיח של אובדן כושר עבודה, בו המבוטח זכאי לקצבה במקרה בו כושר העבודה פחת ב-50%, או לחילופין כאשר הכנסתו הצטמצמה ב-60% במידה ומדובר על אובדן כושר לצמיתות. אם מדובר על אובדן כושר עבודה זמני, קצבת נכות כללית ניתנת אם הכנסתו של המבוטח הצטמצמה ב-45%.

מי הם נפגעי עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי?

קצבת נכות כללית שונה על פי הקריטריונים של המוסד לביטוח לאומי מקצבה הניתנת עבור נפגעי עבודה. אלו עובדים שעברו תאונה בעבודה או חלו בעקבות העיסוק המקצועי שלהם. נפגעי תאונות עבודה הם עובדים שנפגעו בתאונה וכתוצאה מכך אינם מסוגלים לעבוד. מצבים אלו מזכים את המבוטח בפיצוי כספי למשך תקופה של 90 ימים לאחר התאונה. רק במידה והנזק אינו ניתן לריפוי לאחר התקופה הנ"ל, מאפשר המוסד לביטוח לאומי הגשת תביעה לקבלת נכות כללית.

גובה הקצבה הניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי בעקבות אובדן כושר עבודה אינו מתחשב בגובה המשכורת לפני הפגיעה. כתוצאה מכך, התשלום שווה לכל מקבלי הקצבה ולכן אנשים שהיו רגילים לרמת חיים גבוהה עלולים לחוש ירידה עם המעבר לקבלת קצבת נכות. במקרים אלו כדאי לרכוש פוליסת ביטוח פרטית נגד אובדן כושר עבודה.

This entry was posted in עורכי דין. Bookmark the permalink.