בדיקת מתקני חשמל – מה זה אומר ומתי מבצעים אותה?

בדיקת מתקני חשמל מתבצעת על פי החוק עבור סוגים שונים של מבנים. קודם כל, בדיקה מן הסוג הזה היא חלק בלתי נפרד מתהליך הרישוי והתחזוקה של מבני מסחר. בגלל שמבני מסחר מתאפיינים בכך שהם מחוברים להמון סוגים שונים של מערכות חשמל, יש צורך לבדוק את המתקנים לעיתים קרובות. רק אם מבצעים בדיקה מקיפה של מתקני החשמל, ניתן יהיה להמשיך להפעיל את מבני המסחר תוך צמצום משמעותי של הסיכון הנשקף לציבור הרחב, לעובדים וכן הלאה.

שנית, בדיקת מתקני חשמל מתבצעת מטבע הדברים גם בבנייני מגורים משותפים וגם בבנייני משרדים. בכל אחד מהמקרים האלה, הדגש הוא על היכולת לתאם בדיקת מתקני חשמל תוך כדי תהליך הבנייה או בסיומו. אם רוצים למשל ליזום ולבנות בנייני משרדים ומגורים, מאוד חשוב לתאם בדיקה של מתקני החשמל. רק בסיומה של בדיקת מתקני חשמל, ניתן לקבל את טופס אישור האכלוס ולהתחיל לחלק את המפתחות לבעלי הנכסים והדירות.

התנאי של בדיקת מתקני חשמל

עמידה בחוקים השונים של בדיקת מתקני חשמל היא תנאי לקבלה וחידוש רישיון עסק עבור סוגים שונים של חברות, ארגונים, גופים ויזמים. בין היתר, זה אומר שבדיקה כזו מבצעים כבר בשלבים הראשונים של הקמת העסק, אבל גם לאחר מכן. לאורך תקופת העסק או החברה, יש צורך לתאם בדיקת מתקני חשמל מול בעלי מקצוע שמתמחים בכך.

מבחינת המחוקק, המטרה של בדיקת מתקני חשמל היא לשפר את הבטיחות הכללית של הציבור. המחוקק מכיר בחשיבות של בדיקה כזו על מנת להבטיח את התקינות של מתקני החשמל והוא מתנה את קבלת הרישיון בביצוע שלה. מבחינת בעלי עסקים, זה תנאי בעל משמעות.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.