במה עוסק עורך דין פלילי?

עורך דין פלילי בתל אביב ובמקומות אחרים בארץ מתמחה בדיני המשפט הפלילי. זהו משפט שתכליתו הסדרת חיי החברה והגדרה של כללי עשה ואל-תעשה. המשפט הפלילי מהווה אספקט משמעותי בדיני המדינה המודרנית, הדמוקרטית והמערבית. אדם המפר את הכללים המופיעים במשפט הפלילי מואשם בביצוע עבירה. הוא עשוי לעמוד לדין ולהיענש בהתאם לשורה ארוכה של סנקציות המופיעות בחוק.

התייעצות עם עורך דין פלילי יכולה למנוע חלק ניכר מעוגמת הנפש של אישומים במשפט הפלילי. תפקידו של עורך דין פלילי בתל אביב הוא להציב בפני הלקוח את האפשרויות העומדות בפניו, לבחון אלטרנטיבות ולגבש אסטרטגיה העולה בקנה אחד עם הנסיבות, הראיות והעובדות. מעורבות של עורך דין פלילי בתל אביב לדוגמא רלוונטית בתחום מצומצם של התנהגויות, אולם הוא לוקח חלק פעיל בקביעת אמצעי הרתעה, העמדה לדין, ענישה וקלון.

מה מאפיין את דיני המשפט הפלילי?

חשוב להדגיש כי מבחינה מעשית אין הבדל בין עבודתו של עורך דין פלילי בתל אביב לבין עורך דין פלילי בצפון או בדרום. יחד עם זאת, בפועל חשופים עורכי דין בתל אביב למקרים רגישים ומורכבים וזאת בשל מעמדה הייחודי של העיר. תל אביב היא המרכז התרבותי, המסחרי, הכלכלי, החברתי, הפוליטי והצבאי של ישראל. המשמעות המשפטית של כך ברורה ולכן עורכי דין בעיר חייב להיות ברמה גבוהה מהרגיל.

המאפיינים של דיני המשפט הפלילי עוזרים להבין במה עוסק עורך דין. ראשית, המשפט הפלילי מסדיר את היחסים בין פרטים בחברה. שנית, זהו משפט המתנהל בין המדינה כישות קולקטיבית לבין הפרט המוצא עצמו חשוד. עורך דין פלילי חייב להכיר את עקרונות דיני העונשין ולהשתמש בהם לטובת הלקוח.

This entry was posted in משפטים. Bookmark the permalink.