דיני עבודה


העבודה ויחסי העבודה על פי דיני עבודה

דיני עבודה עוסקים בהסדרה משפטית ומתמקדים בנושא של העבודה ויחסי העבודה. יחד עם זאת, ההסדרה רלוונטית רק למספר מצומצם של נושאים. כך לדוגמא ניתן לראות כיצד הדינים קובעים את יחסי העובד-מעביד ואת מערכת היחסים החוזית ביניהם. מטרת הדינים בהקשר הזה היא להסדיר את היחסים לפי חוזה קביל בין הצדדים. שנית, הדינים קובעים את החובות והזכויות של הצדדים לפי הדין החקוק וחקיקת המגן. חוקים מן הסוג הזה הם חלק בלתי נפרד מעבודה בעידן המודרני ובעיקר במדינות דמוקרטיות.

העבודה ויחסי העבודה על פי דיני עבודה באים לידי ביטוי גם במשפט העבודה הקיבוצי. בניגוד למה שנהוג לחשוב, תחום זה של המשפט עוד קיים. משפט העבודה הקיבוצי מסדיר את מערכת היחסים בין ארגון למעביד ובודק שורה ארוכה של סוגיות. בין היתר עוסק משפט העבודה הקיבוצי בחופש ההתאגדות, זכות השביתה וכמובן ההסכם הקיבוצי. הוא מתייחס לצווי הרחבה ובוחן את אופי היחסים בין ארגוני עובדים לבין ארגוני מעבידים.


מה משמעות דיני עבודה עבור העובד היחיד?

דיני עבודה מלווים כל עובד המעוניין להגיש תביעה נגד מעביד, ארגון או מעסיק, ולחילופין הם משרתים גם את הצד הנתבע. יחד עם זאת, המשמעות שלהם רחבה וגדולה הרבה יותר. כל אזרח במדינה מושפע מהאופי של דיני עבודה. לא צריך לנהל משפט על מנת לראות את האופן בו הדינים משפיעים על מערכת היחסים בין עובדים לבין מעבידים. החלטה תקדימית, כללית וגורפת של בתי המשפט מופיעה בכל חוזה הנחתם בין העובדים והמעבידים.

הסדרה משפטית בנושא העבודה ויחסי העבודה היא בין התהליכים החשובים ביותר במדינה. תהליכים אלו משפיעים על כל עובד וקובעים את רמת הרווחה ואיכות החיים.

 

This entry was posted in משפטים, עורכי דין. Bookmark the permalink.