הדברת חולדים

רבים מתבלבלים בין החפרפרת לבין החולד, בעיקר מהסיבה ששתי החיות מתגוררות מתחת לאדמה, יוצרות מערות ומשאירות סימנים של גומחות על פני האדמה וכאן מסתיים הדמיון בין שתי החיות. החפרפרת אינה שוכנת בישראל כלל והיא ניזונה מחרקים ולעומתה החולד חי בארץ והוא ניזון מצמחים ובעיקר פקעות ובצלים. החולד חי לבדו ולא במושבות והוא יוצר מערכת מערות בה הוא חי עם עצמו כמעט כל חייו. כיוון שהחולד צמחוני, הוא יכול להזיק לחקלאות או לחלקות גינה פרטיות ולכן רבים שפוגשים בסמנים שלו מחפשים אחר הדברת חולדים.

סימנים של חולד

ברגע שתחליטו להזמין הדברת חולדים המדביר יזהה מהר מאד את מקום המחייה של החולד ואם יש לכם שטח חקלאי גדול מאד הוא יוכל לזהות סימנים של מערות נוספות. החולד יוצר מערות, ניזון מהפקעות והבצלים וכשהוא חופר את המערות שלו הוא מוציא כלפי חוץ את השאריות של האדמה. הזיהוי של החולד יהיה גומחות על פני השטח וכמובן נזק לגינה או לחקלאות מבלי לראות סיבה מיוחדת על פני השטח.

בטיחות הדברת חולדים

הדברת חולדים נעשית בשתי דרכים, הנחת רעל או אלקטרוני. בשיטה הראשונה המדביר יכניס את הרעל אל תוך המערה של החולד. הפעולה של ההדברה לא פוגעת בתבואה שעל פני השטח והיא אינה מזיקה לבני האדם. השיטה השניה היא השיטה האלקטרונית. החולד רגיש לתנודות ססמולוגיות וכך הוא פשוט יבחר להתרחק מהשטח ולמצוא לעצמו חלקה מרוחקת.

למנוע את הנזק

המטרה של הדברת חולדים היא למנוע את הנזק אותו יוצר החולד כשהוא בשטח. החולד יוצר מערות מתחת לפני השטח והוא יכול לרשת שליש דונם במערות. ההדברה של החולד מונעת את המשך הנזק ומקטינה את הסיכוי לכך שחולד אחר יבוא להזיק במקומו.

This entry was posted in עסקים. Bookmark the permalink.