היתרונות של אמנות מס

אמנות למניעת כפל מס, שמכונות בקיצור אמנות מס, מאפשרות למדינות לקבוע כללי מיסוי שחלים על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. אלו למעשה הסכמים בילטראליים והם חלים מטבע הדברים על מדינות שהן צד להסכם. בנוסף, האמנות כוללות עקרונות מנחים לחילופי מידע בין המדינות הרלוונטיות בכל מה שנוגע לנושאי המס. חוץ מזה, הכללים שמוסכמים במסגרת אמנות מס מתווספים לכללי המיסוי החלים בדין הפנימי של כל מדינה ולכן השאלה המתבקשת היא למה בכלל צריך את זה.

הסיבה העיקרית שבה צריך אמנות מס באה לידי ביטוי באופן שבו הן מונעות את תשלום המס הכפול אצל משקיעים, עסקים וחברות. כאשר עסקים מנהלים פעילות מסחרית במדינות שיש ביניהן הסכמים כאלה, הם יודעים שהם לא יצטרכו לשלם פעמיים מס על ההכנסה החייבת. כתוצאה מכך, אותם עסקים ינסו להגביר את היקף הפעילות שלהם וכך ייצרו הכנסה מסודרת עבור המדינות הרלוונטיות.

אמנות מס עבור המדינות

סיבה נוספת שבה צריך אמנות מס היא בשביל לקבוע את מערכת היחסים בין המדינות השונות. כאשר מדינות קובעות מראש כללי מיסוי שחלים על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתיהן, הן מונעות ויכוחים ויכולות להיערך לסדר גודל מדויק יחסית של ההכנסה שתגיע אליהן. לשם השוואה, במקרה שבו לא תהיה אמנה כזו עלולות המדינות להיקלע לוויכוחים שיגרום לשתיהן להפסיד את האינטרס המסחרי, את הפעילות העסקית ואת ההכנסה ממס.

אמנות מס אכן מחייבות החלטה מראש והן גם דורשות שנציגים של שתי המדינות ינהלו דין ודברים בצורה אובייקטיבית. חוץ מזה, האמנות עלולות להוציא מחוץ לתמונה את המדינות שלא חתומות עליהן. עם זאת, מדובר במחיר שאותו שווה לשלם בשביל האינטרס הציבורי.

This entry was posted in עסקים. Bookmark the permalink.