הלוואה לעסק חדש

הלוואה לעסק חדש זה דבר נפוץ

הלוואה לעסק חדש איננה דבר נדיר ומרבית העסקים זקוקים להלוואות כאלה כדי להתחיל עסק או כדי להניע עסק שנתקע, או כדי להגדיל ולהצמיח עסק מצליח. בנוסף, ישנן הלוואה לעסק שזקוקים לה באופן מיידי כדי להתגבר על מכשול זמני לקראת המשך צמיחה. בכל המקרים הללו יש להגיש בקשה להלוואה לעסק חדש מאחד מהמוסדות הפיננסיים הרשאים לעסוק בהלוואות כספים.

הלוואה לעסק מתחיל

עסק מתחיל זקוק בהרבה מקרים להלוואה כדי להניע את התחלת בדרך החדשה. במידה ולבעלי העסק אין את ההון הדרוש לשם כך או את חלקו הם יצטרכו לבקש הלוואה. את ההלוואה ניתן לקבל בבנקים השונים או בגופים פיננסיים חוץ בנקאיים כמו חברות האשראי, חברות ביטוח שונות או בחברות הלוואה פרטיות העובדות באישור משרד האוצר. מומלץ להימנע מלקחת הלוואה לעסק בשוק האפור מן הטעם שרבים מעסקים אלה מפוקפקים ואין לדעת את שיטות הגבייה שלהם.

כיצד לבקש הלוואה לעסק

חשוב מאד לדעת, כי כל אחד יכול לבקש הלוואה כל שהיא לעסק שלו לכל סוג של צורך, אבל לא לכולם יאשרו גורמי המימון את ההלוואות, רק משום שצורת ההגשה של הבקשה לא הייתה מקצועית דיה מן הסתם. אם כן, על מנת לבקש הלוואה לעסק חדש כל שהוא, ולא מדובר בהלוואה של כמה אלפי שקלים בלבד, אלא על הלוואות אשר עולות על כמה מאות אלפי שקלים, יש להכין תוכנית עסקית שבה מציגים את העסק, את תחום העיסוק, את השוק ואפשרויותיו, את השימוש שיעשה בכסף ואת הצפי העתידי להכנסות. את כל זאת יש לארגן בצורה מקצועית ומומלץ להיעזר בייעוץ פיננסי לשם כך.

למה צריך להיות מוכנים בעת בקשת הלוואה לעסק

ברוב המקרים הלוואה לעסק דורשת העמדת בטחונות או ערבויות של אנשים נוספים. הגוף המלווה חייב להבטיח את עצמו ואת החזרת הכסף שהלווה לכם במועד. לשם כך מבקש הגוף המלווה כי שתשעבדו נכס שלכם או שתעמידו כבטחונות תוכניות חסכון שיש לכם וכדומה. העמדת בטחונות גם מראה לבנק את מידת רצינותכם ואת דבקותכם במטרה שהצבתם לעצמכם.

This entry was posted in הלוואות. Bookmark the permalink.