הקמת חברה

הקמת חברה בישראל

הקמת חברה מהווה החלטה עסקית משמעותית ולה יתרונות רבים. אולם בתהליך רישום והקמת חברה, קיימים מרכיבים ופרטים רבים אשר לרוב אינם ידועים לאדם הפשוט. לכן, מומלץ ביותר, כי בטרם התחלת התהליך הפרוצדוראלי של הקמת חברה בישראל, להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום, דוגמת רואה חשבון מוסמך וכן עורך דין מומחה בדיני חברות.

יתרונות הקמת חברה בישראל

להקמת חברה בישראל מספר יתרונות משמעותיים ביותר. אולם לרוב יראה לנגד עיניו בעל העסק, המחליט על הקמת חברה, את עובדת היות החברה אישיות נפרדת ממנו וכן, את הטבות המס הנלוות לרישום החברה.

  • החברה כאישיות נפרדת– חברה הנרשמת כחברה בע"מ או בעירבון מוגבל, מהווה אישיות בפני עצמה הנפרדת מבעל העסק או המניות, ולכן קיימת אף הפרדה בין אחריות החברה לחובותיה ומעשיה, לבין אלה של המייסד או בעל המניות. לדוגמה: במידה וחברה בע"מ נקלעת לקשיים כלכליים ויוצרת חובות, בעל המניות בחברה יסכן אך ורק את הממון אשר השקיע בחברה ולא מעבר לכך. בנוסף, החברה תישא אף באחריות משפטית נפרדת מבעל המניות.
  • הטבות במסהקמת חברה מזכה אותה אף בהקלה במיסים הנדרשים. כלומר, במקום מס ההכנסה הגבוה יחסית, המוטל על יחידים, חברות נדרשות לשלם את מס החברות, הנמוך יותר, כשבנוסף הן פטורות מתשלום עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

תהליך הקמת חברה

תהליך רישום חברה בישראל כולל שלבים שונים. כחלק מהתהליך, נדרשת הגשת בקשה לרשות התאגידים הכוללת את: תקנות החברה, שם החברה, סוג החברה ומטרותיה. בנוסף יש לפרט כחלק מתהליך הקמת חברה: את זהות בעלי המניות והצהרה של אנשי הדירקטוריון כי הנם מסכימים למינויים.

מדוע כדאי להשקיע בייעוץ?

תהליך הקמת חברה כולל כאמור פרטים מקצועיים רבים ולעיתים אין מנוס מפניה לאנשי המקצוע המתאימים.

אותם מומחים, כגון עורכי דין ורואי חשבון, בקיאים בכל אותן פעולות הנדרשות כחלק מרישום החברה, כגון עבודה מול הרשויות, מילוי הטפסים הנכונים ודרישות הדין. פניה למומחים עשויה לחסוך לכם זמן יקר ועוגמת נפש מיותרת, שכן לפעמים חיסכון על הוצאות למומחה, עלול לעלות ביוקר.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.