חוזה מכירת דירה

חוזה מכירת דירה – הדגשים החשובים ביותר

בבואכם לבצע עסקת מכירת דירה אשר בבעלותכם, אין כל ספק, כי חשיבותו המשפטית של חוזה מכירת דירה רבה מאוד ועל מנת לא לעשות בו טעויות הרות גורל, את עריכתו של חוזה מכירת דירה יש לעשות רק באמצעות עורך דין מוסמך אשר מומחה בדיני מקרקעין ויוכל לדאוג בראש ובראשונה על שמירת האינטרסים שלכם בעסקה הזו. מכיוון שכל חוזה מכירת דירה כולל מושגים משפטיים מורכבים כאלה ואחרים, על מנת להבינו לעומק יש להיעזר בשירותיו של עורך דין אשר גם יסייע בבדיקת תקינותו של החוזה המוצע וכמו כן יערוך את השינויים אשר ידרשו על מנת שהחוזה יהיה מוסכם על שני הצדדים כאחד .

מספר בדיקות חשובות שמומלץ לערוך לפני עריכת חוזה מכירת דירה

מומלץ לגשת למשרדי העירייה על מנת לברר במחלקת הנדסת העיר אודות חריגות הבניה הידועות. בנוסף, מאוד מומלץ להוציא  נוסח טאבו על מנת לוודא כי הדירה אכן שייכת למי שעימו אתם חותמים על העסקה. נוסח טאבו מכיל גם את כל הזכויות של צד ג' על הנכס. חובת ביצוע הבדיקות המקיפות של הנכס חלה על הרוכש וזוהי אחריותו לבצען. במידה ואין הוא עושה את הדרוש, לא יוכל לבוא בדרישות ובטענות כלפי המוכר בשלב מאוחר יותר .

היטל השבחה פיצויים ותשלומים

את היטל ההשבחה הדרוש לפני חתימת החוזה ישלם המוכר של הדירה. לאחר חתימתו של החוזה, היטל השבחה ישולם על ידי הקונה של הנכס. בנוסף, על חוזה מכירת דירה לעגן את הפיצוי שיידרש לשלם אחד הצדדים במקרה של הפרת חוזה מכירת דירה מסיבה כלשהי. מנגנון התשלומים אשר הנו חלק מכל חוזה מכירת דירה יפורט בהתאם לעסקה המדוברת .

האם ניתן לבטל חוזה מכירת דירה ?

התשובה לשאלה היא כן, אך רק במידה ו: א. נפלה טעות כלשהי באחד מסעיפיו. ב. במידה ונעשתה הפרה יסודית של אחד מסעיפיו אשר נקבע כי הפרתו יהיה כרוך בביטול החוזה. "חוק התרופות" יקבע את גובה הפיצוי במקרה של הפרת חוזה מכירה .

This entry was posted in נדל"ן. Bookmark the permalink.