יתרונות רישום חברה בע"מ

החלטתם להפוך לעצמאיים? עכשיו נשאלת השאלה באיזו מתכונת יתקיים בית העסק? האם כעוסק מורשה או עוסק פטור המצהיר על הכנסות נמוכות יותר ואולי חברה בע"מ, בעירבון מוגבל. כמו בכל תחום, התשובה הנכונה היא לבחון כל מקרה לגופו. אולם, במקרים רבים, נראה כי רישום חברה בע"מ טומן בחובו יתרונות לא מבוטלים. בין היתרונות של רישום חברה בע"מ תמצאו, הקטנת סיכוניהם ואחריותם של בעלי המניות, הענקת רושם מכובד יותר בעיניי הלקוחות ועוד. להלן מספר מיתרונותיו של רישום חברה בע"מ ההופכים דרך זו לכדאית במיוחד:

הקטנת סיכונים

כאשר אדם משקיע במניות של חברה בע"מ, ברור לו שאחריותו מסתכמת בהשקעת סכום מסוים בחברה, ואך ורק אותו הנו מסכן במקרה שהחברה תקלע לקשיים. לכן, בשל העובדה כי רישום חברה בע"מ הופך אותה לאישיות משפטית בפני עצמה, מוגן בעל המניות מהליכים משפטיים, כגון תביעות, שיופנו כנגד החברה עצמה. אולם, במקרים נדירים עלול בעל המניות להיכנס בנעלי החברה ולהפוך אחראי לחובותיה ו/או לפעולותיה, וזאת כאשר בית המשפט קובע שהתבצעה עבירה פלילית בחברה.

חיסכון במס

רישום חברה כחברה בע"מ, אף עשוי להביא עמו הטבות שונות במיסוי בית העסק. אדם אשר פותח תיק של עוסק מורשה נדרש לשלם מס הכנסה, שהינו תקבול גבוה יחסית, היכול להגיע לשיעורים של כמחצית מהכנסותיו של בעל העסק. לעומת זאת, רישום חברה בע"מ הופך אותה לחייבת במס החברות, שלרוב ובתכנון נכון, נמוך יותר ממס ההכנסה הרגיל. בנוסף, שלא כמו עוסק מורשה רישום חברה בע"מ, פוטר אותה מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

רציפות חיי החברה בע"מ

כאשר אדם נרשם כעוסק מורשה, כאמור לא קיים הבדל בינו לבין בית העסק ולכן, ביום פטירת הבעלים, מת העסק יחד עמו. אולם בזמן רישום חברה בע"מ, המהווה אישיות משפטית נפרדת, פחות משנה ללקוחות מי הם בעלי המניות, שיכולים להתחלף עם אחרים כאשר זהות החברה נותרת בעינה.

בכל מקרה, רגע לפני שאתם מחליטים החלטה עסקית בדבר סטאטוס העסק שלכם, עליכם לבחון את הדברים יחד עם רואה חשבון מוסמך.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.