כמותי GMAT

המאפיינים של מבחן כמותי GMAT

GMAT הוא מבחן הקבלה הנהוג באוניברסיטאות המובילות בעולם עבור לימודי תואר שני. המבנה של המבחן כולל חיבור, חשיבה משולבת, חלק כמותי וחלק מילולי. הייחודיות של המבחן היא אדפטיביות ממוחשבת: המחשב בוחן את התשובה בזמן אמת וכך מחליט מה תהיה השאלה הבאה. בשל האופי הזה אין אפשרות לחזור אחורה ולשנות את התשובות לשאלות. בנוסף, השאלה הראשונה חשובה היות והיא מציבה את טווח הציונים הפוטנציאלי.

החלק הכמותי של מבחן GMAT בנוי בצורה שונה מהחלק הכמותי במבחן פסיכומטרי. יש בו 37 שאלות אמריקאיות עליהן יכול הנבחן לענות בתוך 75 דקות לכל היותר. הנבחן יכול לבחור לצאת להפסקות בנות 10 דקות בין החלק הראשון של כתיבת החיבורים לבין החלק השני והכמותי. יחד עם זאת, לאחר תחילת החלק הכמותי הוא אינו רשאי לעשות זאת.

סוגי שאלות במבחן GMAT כמותי

רוב השאלות במבחן כמותי GMAT עוסקות בנושאים כגון אלגברה, חזקות ושורשים. הפרק כולו מקבל ציון של 0-60, כאשר 99% מהציונים הם בטווח של 7-51. הממוצע העולמי עבור החלק הכמותי במבחן GMAT עומד נכון להיום על 35. חל איסור על שימוש במחשבון במהלך פתרון החלק הכמותי והנבחן נדרש לזכור חיבור שברים, חזקות וחישובי שטח או נפח. בנוסף, החלק הכמותי מתחלק לשני סוגים של שאלות.

הסוג הראשון של שאלות נקרא "פתירת בעיה" והסוג השני הוא "נתונים נדרשים". פתירת בעיות הן שני שליש מציון החלק הכמותי ונתונים נדרשים משלימים את השאר. בחלק של פתירת בעיות ישנן 25 שאלות הכוללות בעיה מתמטית וחמש תשובות אפשרויות. בחלק של נתונים נדרשים יש 12 שאלות, בהן נבדקת היכולת של הנבחן להבין רעיון ולהחליט איזה מידע נחוץ לפתרון הבעיה.

This entry was posted in לימודים. Bookmark the permalink.