רישום חברות

רישום חברות – כל אחד יכול

למרות הכותרת "כל אחד יכול", נקדים ונסביר כי רישום חברות צריך להיעשות על ידי גורמים מקצועיים מומחים בתחום. הכוונה כמובן לרואה חשבון מוסמך וכן עורך דין המומחה בתחום חברות. אם אתם עומדים בפני הקמת חברה ואתם מעוניינים לדעת על רישום חברות ניתן לקבל אינפורמציה רבה אודות הליך זה. רישום חברות ניתן להיעשות על ידי כל אדם המעוניין לפתוח חברה לצרכים שונים. כל אחד יכול לפתוח חברה ולרשום אותה בכל שם שהוא מעוניין כל עוד השם אינו בשימוש חברה אחרת וכל עוד הסמל של החברה הוא מקורי. על השם להיות כזה שהוא אינו פוגע בציבור או ברגשותיו.

רישום חברות  – היכן זה מתבצע ?

רישום חברות מתבצע אצל רשם החברות בירושלים והוא נחשב לסמכות הקובעת לגבי הרישום והאם אתם ממלאים אחר כל ההוראות של החוק בכל הנוגע לרישום החברה שלכם. כדי לעשות רישום חברות מומלץ להיעזר במשרד עורכי דין המומחים בכך כדי לקצר לכם תהליכים והתרוצצויות רבות וכמובן על מנת שתוכלו לדעת בוודאות כי כל התהליך מתבצע באופן חוקי ותקין, ולא צפויות לכם כל הפתעות בהמשך.

רישום חברות – מה זה כולל בעצם ?

ישנם כמה מסמכים הנדרשים להגיש למשרד רשם החברות כדי לעשות רישום חברות:

בקשה לרישום חברה – הטופס מופיע באתר רשם החברות ועליו צריכים להיות חתומים בעלי המניות של החברה ואימות החתימות על ידי עורך דין.

הצהרת הדירקטורים הראשיים – אם הדירקטור הוא תאגיד תידרש חתימה של אדם מוסמך מטעם החברה לחתום בשמה.

תשלום "אגרת רישום חברה" – הצגת אישור התשלום במשרד רשם החברות

תקנון החברה – תקנון החברה חייב לכלול את הסעיפים הבאים:

  • שם החברה
  • מטרות החברה – סוג העיסוק של החברה
  • פרטי הון המניות הרשום של החברה
  • פרטים אודות הגבלת המניות בחברה
  • אימות התקנון על ידי חתימת עורך דין

רישום חברות איננו דבר מסובך אך מומלץ להיעזר במשרד עורכי דין המומחה בעניין זה כדי לזרז את ההליך וכדי להתמודד עם כל קושי שעלול להתעורר במשרדי רשם החברות.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.