שחרור ממעצר

סוגי מעצר והמשמעות של שחרור ממעצר

שחרור ממעצר תלוי בסוג המעצר שביצעה המשטרה ובאישור של בית המשפט. המעצר הראשון נקרא "מעצר לימים" והוא מותנה בצו בית משפט או בהתאם לסמכויות השוטר. מעצר זה אפשרי רק אם קיים חשד סביר, אם העבירה כלולה בקטגוריית עוון או פשע, אם ישנה עילה למעצר ואם קביעת ערובה ותנאים לערובה אינם מספיקים על מנת להשיג את מטרת המעצר.

מתי מתבצע מעצר של ימים?

באופן כללי, מעצר של ימים מתבצע כאשר ישנו חשד כי שחרור ממעצר יכול להביא לשיבוש הליכי חקירה. בנוסף, המעצר נערך כאשר שחרור ממעצר עלול לגרום להימלטות של החשוד, להביא לכך שהוא יעלים עדויות או רכוש או כאשר דרושה בדיקה פסיכיארית. המשטרה בוחרת לבצע מעצר של ימים לעיתים גם עקב חשש לכך שלאחר שחרור ממעצר יכולים החשוד, הציבור או המדינה לעמוד בסכנה או מתוך חשש לפגיעה בהליכי החקירה.

מעצר עד תום ההליכים

הסוג השני של המעצר נקרא "מעצר עד תום ההליכים". זהו מעצר המתבצע לאחר הגשת כתב אישום נגד החשוד והוא רלוונטי עד תום כל ההליכים המשפטיים החוקיים. רשויות החוק בוחרות להורות על מעצר כזה כאשר ישנה עילה, קיימות ראיות, לא ניתן להשיג את המטרה על ידי שחרור בערבות וכאשר לנאשם יש עורך דין סנגור המייצג אותו. המטרה העיקרית של מעצר עד תום ההליכים היא לוודא כי החשוד לא יברח, יפגע בשלום הציבור או יכשיל את הליכי המשפט.

פנייה אל עורך דין פלילי

שחרור ממעצר הוא נושא מורכב ולכן יש לפנות אל עורך דין פלילי. עבור כל סוג של מעצר נדרשת התערבות משפטית אחרת. יש להתייעץ עם עורך דין ולקבל החלטות בהתאם לנסיבות. חשוב להבין כי הליך פלילי אינו דומה לשום הליך משפטי אחר מבחינת החומר בה רואה החוק במדינת ישראל את האדם אשר נחשד בפלילים, על כן צריך להתייחס אל העניין במלוא כובד הראש ולשכור את שירותיו של עורך דין מומחה ומנוסה ביותר בתחום זה, על מנת למזער את הנזקים שעלולים לקרות.

This entry was posted in יעוץ בטחוני. Bookmark the permalink.