BCP שרידות עסקית מוצלחת

להמשיך את השגרה גם בחירום

בעיקר במדינת ישראל, ישנם מספר אירועים בלתי שגרתיים שיכולים לפגוע בכל חברה ובכל ארגון. האירועים יכולים להיות אירועים ביטחוניים, מצבי חירום עליהם מכריזה המדינה או אפילו אסון טבע כמו שריפה, סופת טורנדו או רעידת אדמה. חברות רבות נשענות על מערכות טכנולוגיות חדישות וגיבויים רבים שנמצאים בשרתים מסווגים, שבזמן אירוע חמור אף אחד מהם לא יתפקד כראוי. בגלל סיבה זו בדיוק קיימת תכנית שרידות עסקית BCP שמטרתה לשמור על שגרת הארגון ועל פעילותו העסקית גם במצב חירום. תכנית כזו חייבת להיות מפורטת עד הפרט הכי קטן כך שתקבע מי אחראי ולמה הוא אחראי בעת מצב החירום, מהו סדר הפעולות הנכון, באלו מערכות יש להשתמש ולמעשה שכולם יתייחסו למצב כאל שגרה ולא כסיטואציה מלחיצה בעלת תוהו ובוהו רב.

מה הם הכלים שיעזרו לארגון לשמור על עצמו?

ראשית, לBCP שרידות עסקית מוצלחת, חשוב לבחון את המערכת בשעת שגרה, מה חוני ומה פחות חיוני. יש מערכות נלוות למערכת הראשית שגם אם יקרסו הם אינן חיוניות למקרה חירום ולא משמעותיים עד כדי כך שיתייחסו אליהם במצב חירום אמיתי. החלוקה חייבת להיות פרטנית ומדויקת. אחרי החלוקה ייעשה מיפוי של כל הטכנולוגיה והאמצעים שלרשות החברה שכולל שימוש בכוח אדם, התלות של החברה במתקנים פיזיים שיכולים להיפגע, האספקה של החברה, התקשורת שנדרשת להצלחה בתהליך ובפעילות של החברה בשגרה והיכן נמצא המידע העסקי.

היכנסו וצפו! מהי בכלל שרידות עסקית:

בחינה של מקורות אפשריים לבעיה

שרידות עסקית BCP לא רק ממפה את המערכת וכיצד היא מורכבת אלא בודקת לגבי כל פרט מהי הסכנה הראשית שלו. התוכנית בודקת את הנהלים המסודרים, את התרגול שלהם ואת נקודות הכשל האפשריות של כול אחד מהאמצעים בין אם מדובר במערכת, במתקנים הפיזיים או בסכנות שמבחינה סטטיסטית עלולות לקרות.

This entry was posted in בטחון ואבטחה. Bookmark the permalink.