GMAT

מבנה בחינת ה GMAT ומאפייניה

מבחן GMAT פותח בארצות הברית כבחינת קבלה ללימודי תואר שני במנהל עסקים. הבחינה נערכת בשפה האנגלית והיא מקובלת כיום על למעלה מ1700 מוסדות לימוד לתארים מתקדמים ובינהם כל האוניברסיטאות הנחשבות בעולם. גם בישראל יש לעבור את הבחינה כדי להתקבל למסלול לימודים זה באוניברסיטאות המובילות בתחום.

מבנה הבחינה

בחינת ה GMAT בנוייה משני חלקים עיקריים האחד מילולי והשני כמותי. חלק שלישי של הבחינה הוא כתיבת שני מאמרים אנליטיים באנגלית. בחלק ממוסדות הלימוד מסתפקים בחלק הכמותי בלבד של הבחינה. מכיוון שהבחינה נעשית בשפה האנגלית והיא נכתבה על ידי חברה אמריקנית שמכוונת למודל החשיבה האמריקני יש חשיבות רבה להתכונן לקראת הבחינה וכיום קיימים קורסים שונים המכינים את הסטודנטים לקראת הבחינה.

מאפייני בחינת GMAT

המאפיין המרכזי של בחינת ה GMAT הוא דרך הביצוע שלה. הבחינה נערכת בצורה ממוחשבת כאשר בכל פעם מופיעה שאלה אחת בלבד על המסך. רק לאחר מתן התשובה ניתן לעבור לשאלה הבאה ואין דרך לחזור אחורה לשאלות שלא נענו. בחינה זו היא מצטברת (אדפטיבית) כשכל הנבחנים מתחילים את הבחינה באותה הרמה, אך ההמשך נקבע לכל אחד בנפרד על פי מידת ההצלחה שלו בפתרון השאלות.

הפרקים השונים של בחינת ה GMAT נפתחים בשאלות ברמה בינונית ויש חמש אפשרויות לבחירה. במידה וענה נכון ימשיך הנבחן לשאלה קשה יותר ואם ענה לא נכון השאלה הבאה תהיה בדרגת קושי נמוכה יותר. בדרך זו מזהה התוכנה את רמת הנבחן ומספקת לו שאלות בדרגת הקושי המתאימה לו שתאפשר לו לעבור את הבחינה בסיכויי הצלחה של חמישים אחוז. השאלות הראשונות בבחינה הם מכריעות והן אלה שיקבעו את המשך הבחינה ואת הציון הסופי שיקבע את סיכויי הקבלה ללימודים אלה.

This entry was posted in לימודים. Bookmark the permalink.