שירות לאומי חילוני

בנים ובנות בשירות

השירות הלאומי מאפשר לבנות ובנים, אשר אינם מתאימים לשירות סדיר בצה"ל, לתרום למדינה. שירות לאומי חילוני מתאים במקרים בהם בנות מקבלות פטור משירות צבאי בעקבות עודף של בנות ובמקרים בהם הפטור מתקבל בעקבות בעיות רפואיות או בעיות אישיות. צה"ל נוהג להעניק פטור משירות צבאי לבנות אשר מצהירות על היותן דתיות. חשוב לציין כי במסגרת השירות הלאומי תורמים הצעירים תרומה משמעותית למדינה ולאחר תום השירות הם זכאים לקבל זכויות דומות לזכויות חיילים משוחררים בישראל. צעירי השירות הלאומי מהווים כוח מתנדב איכותי בתחומי החינוך, הבריאות, אכיפת החוק, משרדים ממשלתיים ועוד.

האם אפשר לבחור?

לא ניתן לבחור שירות לאומי חילוני על פני שירות בצה"ל ללא קבלת פטור משירות צבאי. החוק בישראל מחייב גיוס לצה"ל ואת הפטור מהשירות ניתן לקבל אך ורק בהתאם לשיקול דעתו של הצבא. לאחר קבלת הפטור מצה"ל ניתן לבחור במסגרת השירות הלאומי תחום התנדבות מועדף. פרט לתחום רשאים המתנדבים לבחור האם לשרת שנה אחת או שנתיים. משך השירות המקסימלי הוא שנתיים ויש להתחיל את השירות עד גיל 22. מתנדבי השירות פועלים באמצעות עמותות מיוחדות אשר מגייסות את המתנדבים ובוחנות את התאמתם לתחום.

דרושים מתנדבים

משרד החינוך שמח לקבל מתנדבים בעלי כישורי הדרכה לשירות בבתי ספר בכל רחבי הארץ. המתנדבים פועלים במסגרת חינוך לגיל הרך, חינוך מיוחד ובתי ספר תיכוניים ויסודיים בכל רחבי הארץ. משרד הרווחה משבץ את בני השירות בעבודה בבתי אבות, מוסדות טיפול לילדים ונוער בסיכון, מוסדות טיפול לילדים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים ועוד. במשרד המשפטים דרושים מתנדבים לעבודה בבתי המשפט בכל רחבי הארץ, העבודה מתאימה למתנדבים אשר מחפשים עבודה משרדית מעניינת.

תחום הבריאות קולט מידיי שנה כמות גדולה של בני שירות לאומי בכל רחבי הארץ. בני השירות משובצים בתפקידים שונים בבתי חולים, קופות חולים ומוקדי מד"א. החברה להגנת הטבע, משטרת ישראל, המשרד לקליטת עלייה ושירות בתי הסוהר קולטים גם הם בכל שנה מתנדבים בני שירות.

יש גם יתרונות!

שירות לאומי חילוני מעניק למתנדבים לרכוש ניסיון תעסוקתי במגוון תחומים, לאחר תום השירות ניתן לקבל המלצות מקצועיות לעתיד. צעירי השירות הלאומי אשר מסיימים שנת שירות אחת לפחות זכאים לקבל זכויות זהות לזכויות של חיילים משוחררים בישראל. כל צעיר וצעירה אשר קיבלו פטור משירות צבאי רשאים לפנות אל שורות השירות הלאומי. ניתן לשרת שירות לאומי חילוני במגוון רב של תחומים בהתאם לכישורים האישיים של המתנדב ותחומי העניין שלו.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.